Raport niezgodności (ITIL) Przekierowano ze strony: Exception report (ITIL) ang. exception report

Raport niezgodności - dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące jednego lub kilku kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI-s) lub innych ważnych metryk, które przekroczyły zdefiniowane wartości progowe. Przykłady obejmują niedotrzymane (lub mające być niedotrzymane) parametry poziomu umowy SLA i wskaźniki liczbowe reprezentujące potencjalny problem z potencjałem wykonawczym.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.