Raport Nadzwyczajny (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Exception Report (PRINCE2) ang. Exception Report

Raport Nadzwyczajny (Raport o odchyleniach, Raport o Istotnych Odchyleniach) - raport opisujący sytuację nadzwyczajną, jej oddziaływanie, opcje postępowania, rekomendację oraz skutki rekomendowanej opcji. Raport ten przygotowuje Kierownik Projektu dla Komitetu Sterującego.[1]

Spis treści

Skład

Raport o istotnych odchyleniach powinien zawierać:

Pochodzenie/Źródło

Informacje do Raportu Nadzwyczajnego mogą pochodzić z:

Jeśli sytuacja nadzwyczajna dotyczy Planu Etapu lub Planu Projektu, to Raport Nadzwyczajny będzie wyjściem podprocesu Eskalowanie zagadnień projektowych (SE8). Jeśli sytuacja nadzwyczajna dotyczy Planu Zespołu, to Raport Nadzwyczajny będzie wyjściem podprocesu Wytwarzanie grupy zadań (WP2) i przekazany zostanie Kierownikowi Projektu jako zagadnienie projektowe.

Kryteria jakościBibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.