Plan Nadzwyczajny (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Exception Plan (PRINCE2) ang. Exception Plan

Plan Nadzwyczajny (nieformalnie Plan Wyjątkowy) - plan przygotowywany dla odpowiedniego poziomu kierownictwa wskazujący czynności, które należy podjąć w przypadku odchyleń od przyjętych tolerancji.[1]

Spis treści

Skład

W zależności od tego, jaki plan ma być zastąpiony Planem Nadzwyczajnym jego zawartości odpowiada:Pochodzenie/Źródło

Plan Nadzwyczajny wywodzi się z:

Plan Nadzwyczajny jest często następstwem Raportu Nadzwyczajnego. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej Planu Etapu, plan ten obejmuje okres od dnia bieżącego do końca bieżącego etapu. Wówczas konieczna jest zgoda Komitetu Sterującego.

Jeśli sytuacja wyjątkowa miałaby miejsce na poziomie projektu, zostałby przez niego zastąpiony Plan Projektu. Jeżeli udzielenie zgody na taką zamianę nie mieści się w uprawnieniach Komitetu Sterującego, powinien przekazać podjęcie tej decyzji kierownictwu organizacji lub programu.

W przypadku zastąpienia Planem Nadzwyczajnym Planu Zespołu, który jest opcjonalny, jego zmiana prowadzić będzie z reguły do aktualizacji Planu Etapu, w ramach którego powstał, bez wpływu na ogólne tolerancje etapu.

Plany nadzwyczajne nie powstają jedynie na poziomie Grup Zadań. Jeżeli Kierownik Zespołu przewiduje, że grupa może przekroczyć tolerancje, powiadamia o tym Kierownika Projektu poprzez poruszenie zagadnienia. Wówczas rozwiązuje się je poprzez podjęcie działań korygujących, które w rezultacie przynoszą zaktualizowaną lub zupełnie nową Grupę Zadań.

Kryteria jakościBibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.