Ewaluacja ryzyka (PRINCE2) ang. risk evaluation

Ewaluacja ryzyka - proces zrozumienia efektu netto zidentyfikowanych zagrożeń i szans dla danego działania, gdyby je połączyć.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.