Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Przekierowano ze strony: European Agency for Safety and Health at Work ang. European Agency for Safety and Health at Work

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Organizacja
ang. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Data

ustanowienia
1994 r.
SiedzibaBilbao, Hiszpania
Strona internetowa


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (skrót: EU-OSHA) - Agencja Unii Europejskiej, której zadaniem jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu BHP, a także uczynienie miejsc pracy w Europie bezpieczniejszymi i bardziej produktywnymi.

Kwestie organizacyjneAgencją kieruje Dyrektor, a Rada Zarządzająca Agencji składa się z przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników z 27 Państw Członkowskich i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Agencja posiada Biuro służące do bieżącej obsługi.

DziałalnośćEuropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:
  • prowadzi i rozbudowuje wszechstronny system stron internetowych poświęconych bezpieczeństwu i zdrowiu,
  • prowadzi kampanie informacyjne,
  • realizuje program publikacji różnorodnych materiałów, od specjalistycznych raportów informacyjnych po biuletyny faktograficzne obejmujące szeroki wachlarz zagadnień BHP.


Bibliografia

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Wikipedia pl

European Agency for Safety and Health at Work, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 27 sierpnia 2016 r.