Etat

Etat - stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej.

Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i regulaminem instytucji to pełny etat. Prawo dopuszcza zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli na część etatu, przy czym ta część, oznaczana zwyczajowo ułamkiem naturalnym, może być dowolnie ustalona w umowie o pracę. Zabronione prawem jest zatrudnienie u jednego pracodawcy na więcej niż cały etat, dopuszczone jest jednak zatrudnienie u kilku pracodawców tak, że suma etatów przekroczy jedność.

Etaty można:
  • wakować - pozostawać wolny;
  • obsadzić - zatrudnić na nim, zaangażować pracownika;
  • zamrozić - uniemożliwić ich zajęcie;
  • skompresować - ograniczyć ich liczbę.


Ustalanie liczby etatów (w instytucji) oraz wysokości wynagrodzenia to etatyzacja.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.