EssUP Przekierowano ze strony: Essential Unified Process ang. Essential Unified Process for software development, Essential Unified Process

EssUP
Framework
Zarządzanie projektami
Logo Ivar Jacobson International
WłaścicielIvar Jacobson
RozpowszechnianieIvar Jacobson International
Powstanie2005 r.
Podstawowy schemat
Oficjalna strona internetowa
EssUP - proces projektowania oprogramowania opracowany przez Ivara Jacobsona, jako rozwinięcie Rational Unified Process. The Essential Unified Process integruje ze sobą praktyki Unified Process oraz zwinnego programowania. Sam autor stwierdził, że jego proces to: nowy proces, który stoi na fundamentach nowoczesnych praktyk programistycznych. EssUP to nowy początek, który ostrożnie integruje skuteczne i znane praktyki.

Spis treści

Rozwój standardu

Proces EssUP stworzył Ivar Jacobson, szwedzki programista, jeden z głównych twórców RUP i UML. W listopadzie 2005 roku ogłosił powstanie procesu EssUP, który określił jako super łatwy i zwinny. Następnie zintegrował go z systemem Eclipse oraz Microsoft Visual Studio Team System.

Wedle autora metody u podstaw EssUP legło przekonanie, iż potrzebne jest stworzenie nowej metodyki gdyż:
 • tradycyjne praktyki programistyczne są zbyt trudne - nikt bowiem nie czyta obszernych opisów procesów
 • proces musi skupić się na wspieraniu wszystkich programistów, nie tylko ekspertów
 • proces musi wspierać zespoły programistyczne w celu otrzymania zarówno dobrego jakościowo produktu, jak i samego procesu - celem jest nie tylko uzyskanie dobrej oceny ze strony CMMI, ale także dostarczenie dobrego software'u
 • proces musi łączyć dyscyplinę ze zwinnością, musi równoważyć potrzeby zarządzania tak, aby nie ograniczać kreatywności
 • proces musi sam w sobie zachęcać zespół do pracy nad projektem


Zastosowanie

EssUP pozwala firmom z wielu branż na:
 • koncentrację na zasadniczych elementach odnoszących się do wszystkich projektów
 • wspomaga procesy budowy i tworzenia w oparciu o możliwości już posiadane
 • implementację odpowiedniego podejścia
 • rozwój umiejętności ludzi zaangażowanych w rozwój programów
 • posiadanie wystarczające liczby procesów w celu zwalczania ryzyka projektów


Opis

Podstawy procesu

W samym rdzeniu EssUP znajduje się pewna liczba uznanych praktyk, które mogą stanowić podstawę dla wdrażania rożnych metod, stylów, skal rozwoju oprogramowania. Te praktyki zostały tak zaprojektowane, aby można je adaptować pojedynczo lub w takich kombinacjach, aby spełnić potrzeby firmy. To sprawia, że proces jest łatwy do wdrożenia oraz pozwala na adaptację tylko tych procedur, które w rzeczywistości spełnią pokładane w nich nadzieje.

EssUP na samym początku oferuje pięć praktyk wdrożeniowych oraz trzy gotowe praktyki realizacyjne aby ułatwić firmom zapoznanie się z procesem w organizacji. Te pięć wstępnych praktyk skupia się na aspektach technicznych rozwoju. Trzy pozostałe skupiają się na promowaniu efektywnej pracy zespołowej i procedur rozwoju.

Pakiety procesowe

Każdy proces w ramach EssUP jest przekazywany użytkownikowi wraz z zestawem praktyk adaptacyjnych dostarczonych w postaci kart z wytycznymi i poradami. Praktyki adaptacyjne mogą być rozszerzone przez tzw. booster packs. Mogą one być napisane przez członków danej firmy, aby spełnić specyficzne potrzeby. Owe karty można stosować na wiele sposobów, bowiem dzięki nim można:
 • zbudować pakiet potrzebny, aby wspierać dany projekt
 • zdobyć dane, które mogą być potrzebne do realizacji tych kart
 • informować zespół o cechach danego procesu

Implementacja procesów

Implementacja procesów wedle EssUP to w istocie procedura adaptacji i rozwoju posiadanych już procesów na drodze przemian ewolucyjnych. Użytkownik wybiera tylko to co potrzebuje i wie, że dany proces wpłynie na zmniejszenie ryzyka. W przeszłości procesy koncentrowały się głównie na potrzebach twórców, podczas gdy EssUP skupia się na perspektywie programistów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.