Ergonomista

Ergonomista - osoba zajmująca się ergonomią. Ergonomista to specjalista z wielu dziedzin, który łączy wiedzę kilku dziedzin dla usprawnienia pracy i poprawy jej warunków. Ergonomiści to często specjaliści z dziedziny ekonomii, zarządzania, administracji, robotyki, budowy maszyn, psychologii pracy, itp.

W Europie ergonomistów zrzesza Związek Europejskich Towarzystw Ergonomicznych, który prowadzi proces oceny kompetencji zawodowych (ocena przygotowania teoretycznego i realizowanych prac praktycznych (projekty, ekspertyzy, szkolenia, itp.) i rejestracji ergonomistów. Lista ergonomistów publikowana jest na stronie internetowej Centrum Rejestracji Ergonomistów Europejskich.

Zobacz też

Bibliografia

Ergonomista, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.