Ergonomia (ITIL) ang. usability

Ergonomia - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) łatwość użycia aplikacji, produktu lub usługi informatycznej. Wymagania ergonomii często są zawarte w zestawieniu wymagań (ang. SOR).[1]

Uwaga

Angielskiemu terminowi usability w wolnym tłumaczeniu odpowiadają też polskie terminy użyteczność i funkcjonalność.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.