Usługa rozszerzająca (ITIL) Przekierowano ze strony: Enhancing service (ITIL) ang. enhancing service

Usługa rozszerzająca - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) usługa, która jest dodawana do usługi podstawowej, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną dla klienta. Usługi rozszerzające nie są niezbędne dla świadczenia usług podstawowych, ale są używane, aby zachęcić odbiorców do korzystania z usług podstawowych lub odróżnić usługodawcę od jego konkurentów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.