Cel końcowy (MSP) Przekierowano ze strony: End goal (MSP) ang. end goal, TO-BE

Cel końcowy (końcowy stan przyszły) - ostateczne zamierzenie (cel) danego programu; to samo co końcowy stan przyszły (TO-BE).[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.