Ocena Końcowa Etapu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: End Stage Assessment (PRINCE2) ang. End Stage Assessment

Ocena Końcowa Etapu - przegląd Raportu Końcowego Etapu dokonywany przez Komitet Sterujący i Kierownika Projektu w celu podjęcia decyzji, czy zatwierdzić Plan (następnego) Etapu. W zależności od wielkości i znaczenia projektu, przegląd ten może mieć charakter formalny lub nieformalny. Zezwolenie na kontynuowanie projektu powinno zostać udokumentowane jako formalny zapis.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.