Rada ds. zmian pilnych (ITIL) Przekierowano ze strony: Emergency change advisory board (ITIL) ang. emergency change advisory board, ECAB

Rada ds. zmian pilnych - określony w w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) podzespół w radzie ds. zmian, podejmujący decyzje dotyczące pilnych zmian. Członkowie rady ds. zmian pilnych (ang. ECAB) mogą zostać powołani w chwili zwoływania spotkania, a to, kto zostanie powołany, zależy od rodzaju pilnej zmiany.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.