Wdrożenie PRINCE2 Przekierowano ze strony: Embedding PRINCE2 ang. embedding PRINCE2

Wdrożenie PRINCE2 - to, co organizacja musi zrobić, aby przyjąć PRINCE2 jako swoją korporacyjną metodykę zarządzania projektami.[1]

UwagiWdrożenie różni się od dostosowania metodyki, które określa, co należy zrobić w projekcie, aby zastosować tę metodę w środowisku konkretnego projektu.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.