Elektroniczna wymiana danych Przekierowano ze strony: Electronic Data Interchange ang. Electronic Data Interchange, EDI

EDI
techniczny sposób

zapisu komunikatu
Logistyka


Logo EDI
WłaścicielNational Institute of

Standarts and Technology
Powstanie1996
Elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu. Aby w pełni wykorzystać zalety EDI, uczestnicy kanału logistycznego powinni się komunikować za pośrednictwem komputera. Innymi słowy, efektywne wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi, zarówno nabywców jak i sprzedawców produktu. System jest bardzo przydatny w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz sprawdza się doskonale w metodzie Just in Time.

Spis treści

Komunikaty i standardy

W EDI, przepływ wszystkich informacji, wiadomości i dokumentów jest zinformatyzowany i ściśle określony. Dokumenty EDI zawierają zazwyczaj te same informacje co ich papierowe odpowiedniki. Elektroniczna wymiana danych nie jest ograniczona tylko do środowiska biznesu. Można jej także używać w medycynie, inżynierii, wojsku i policji. Transmisja danych wEDI może być wykonywana za pośrednictwem dowolnej metody. Mogą to być technologie takie jak np.: modem, FPT, e-mail, HTTP, AS1 i AS2.

Komunikaty EDI są technicznym sposobem zapisu komunikacji biznesowej pomiędzy dwiema stronami (wewnątrz lub na zewnątrz przedsiębiorstwa). EDI nie określa sposobu przesyłania komunikatów – mogą one być przesyłane przez dowolne medium, którym posługują się obie strony transmisji.

Natomiast Standardy EDI określają ściśle format przesyłanych dokumentów. Mówią które informacje są obowiązkowe w konkretnym dokumencie oraz jaka powinna być jego struktura.Istnieją cztery główne standardy komunikatów EDI:
  • EDIFACT – jedyny standard międzynarodowy, stosowany przeważnie poza krajami Ameryki Północnej, zalecany przez Narody Zjednoczone.
  • ASC X12 – amerykański standard ANSI, stosowany głównie w Ameryce Północnej.
  • TRADACOMS – standard rozwijany przez ANA (Article Numbering Association) stosowany w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii.
  • ODETTE – standard stosowany w europejskim przemyśle motoryzacyjnym.


Zalety

Korzystanie z elektronicznej wymiany danych ma nieocenione zalety dla przedsiębiorstwa:
  • znacznie ogranicza koszty związane z drukowaniem, wypełnianiem, sortowaniem i odnajdywaniem papierowych dokumentów;
  • przyspiesza proces pozyskiwania i analizowania danych;
  • ogranicza ryzyko wystąpienia błędów.


Zobacz też

Just In Time

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.