Elektryk Przekierowano ze strony: Electrician ang. electrician

Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Również stanowisko lub rola w pionie administracji firmy lub organizacji.

Spis treści

Zadania elektryka

Do zadań leżących w kompetencjach elektryka należą:
 • projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych,
 • montaż instalacji elektrycznych zgodnie z Dokumentacją techniczną,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy,
 • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i kablowych,
 • przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki,
 • wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.


Wymagania zawodowe

Elektrykiem może zostać osoba, która ukończyła:
 • szkołę zawodową.
 • szkołę średnią (technikum),
 • studia wyższe,
 • zdobyła odpowiednie uprawnienia w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich). Szczegóły zdobycia tych uprawnień określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


Przeciwwskazania zdrowotne

 • wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi,
 • brak widzenia obuocznego,
 • daltonizm,
 • znaczny stopień zaburzenia ruchliwości w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych,
 • skłonność skóry do uczuleń,
 • przewlekłe schorzenie układu oddechowego,
 • zaburzenia węchu,
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności,
 • wybitnie wzmożona pobudliwość ruchowa[1].


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.