Ekstremalne zarządzanie projektami ang. extreme project management, XPM

Ekstremalne zarządzanie projektamimetodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metod zwinnych. Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Stosowana jest najczęściej przy projektach informatycznych, np. tworzeniu oprogramowania.

Spis treści

Opis szczegółowy

Ekstremalne zarządzanie projektami różni się od tradycyjnego zarządzania projektami głównie w w swoim otwartym, elastycznym podejściu. Głównym celem XPM jest koncentracja na na ludzkiej stronie zarządzania projektami (np. zarządzanie uczestnikami projektu), a nie na skomplikowanych technikach planowania i twardym formalizmie. Tym samym ekstremalne zarządzanie projektami powiązanie jest z ekstremalnym programowaniem.

Zaawansowane podejście do ekstremalnego zarządzania projektami wykorzystuje w naturalny sposób zasady zarządzania interakcjami międzyludzkimi.

Zastosowanie

Metodyka ekstremalnego zarządzania projektami zawiera w sobie konieczność planowania i kontroli, ale jest równocześnie elastyczna przy dostosowywaniu się do zmian. Partnerzy biznesowi definiują, które etapy projektu są najważniejsze i która funkcjonalność powinna być jako pierwsza dostarczona. Nie wszystkie elementy muszą być uzyskane od razu. Dostarczenie funkcjonalności „w częściach” jest też dobre ze względu na oszczędność czasu. Warto pamiętać, iż próba użycia techniki XPM do planowania strategicznego nie będzie możliwa, będzie to nieefektywne.

XPM różni się od tradycyjnych metodyk. Odnosi się do skomplikowanych i niepewnych projektów. Posiada „otwartą przestrzeń”, nie da się jej zdeterminować. Największe skupienie XPM jest skierowane na stronę czynnika ludzkiego, a nie na zawiłe techniki planowania czy ciężkie procedury formalne.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.