Ekstremalne środowiska pracy

Ekstremalne środowiska pracy - nazwa środowisk pracy będących z różnych względów skrajnie nieprzyjaznymi dla człowieka: jego przetrwania, wypełniania przez niego zadań życiowych i celów organizacyjnych przy zachowaniu poczucia znaczenia wykonywanych ról.

Spis treści

OpisŚrodowiska ekstremalne nigdy nie były i nie będą naturalnym miejscem bytowania człowieka. Panujące w nich warunki fizyczne uniemożliwiają przeżycie bez zastosowania specjalnych aparatur lub projektów technologiczno-architektonicznych.

Warunkiem koniecznym do przeżycia w środowiskach ekstremalnych jest stworzenie habitatów, czyli odpowiednich warunków, spełniających wymagania zamieszkiwalności. Pełnią one rolę mezo środowiska, czyli środowiska izolowanego od warunków zewnętrznych i posiadającego cechy umożliwiające człowiekowi optymalny poziom funkcjonowania.

Wyróżnia się 3 podstawowe środowiska ekstremalne:
 • środowisko przestrzeni kosmicznej
 • środowisko podwodne
 • środowisko polarne


Problemy fizyczno-środowiskoweW trakcie wykonywania zadań w środowiskach ekstremalnych ludzie używają specjalistycznych urządzeń, kompensujących niedogodności związane z warunkami fizycznymi.Konieczność pracy i przeżycia w środowiskach ekstremalnych zmusza do zmagania się z licznymi czynnikami fizycznymi, takimi jak m.in.:
 • ciśnienie,
 • temperatura,
 • oświetlenie,
 • brak powietrza,
 • zmieniona grawitacja,
 • wyporność.


Problemy psycho-społeczneStały pobyt w sztucznie stworzonym mezo środowisku stawia przed człowiekiem wymagania dotyczące nie tylko zoptymalizowania sposobu pracy ludzi w nim przebywających, ale dotyczące również:
 • życia,
 • przetrwania,
 • regeneracji biologicznej,
 • czasu wolnego,
 • prywatności,
 • socjalizacji,
 • konfliktów w zamkniętej grupie społecznej,
 • ochrony przed deprywacją sensoryczną.


Odpowiedzią na te wymagania jest tworzenie mezo środowisk zgodnie z zasadami ergonomicznego projektowania architektonicznego, dążącego do optymalizacji przestrzeni w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych, jak i prywatnych jednostki bez uszczerbku na ogólnej efektywności operacyjnej.

Zobacz też

Bibliografia

Ekstremalne środowiska pracy, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.