Eksploracja danych ang. data mining

Eksploracja danych (drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) – proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w bazach danych oparty o metody statystyczne i techniki sztucznej inteligencji. Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych (ang. data warehouse).

Spis treści

Wykorzystanie

Eksploracja danych przynosi wymierne korzyści w różnych obszarach zarządzania. Przykłady zastosowań eksploracji danych to:
 • identyfikacja wzorców zachowań klientów przy dokonywaniu zakupów,
 • wykrywanie powiązań pomiędzy charakterystykami demograficznymi klientów,
 • identyfikacja lojalnych klientów,
 • odnajdywanie współzależności pomiędzy różnymi wskaźnikami finansowymi,
 • określanie prawidłowości rządzących zmianami cen akcji na podstawie ich dotychczasowych notowań,
 • opracowanie planu dystrybucji towarów pomiędzy rynkami zbytu.


Techniki eksploracji danych

Techniki i metody służące eksploracji danych wywodzą się głównie z obszaru badań nad sztuczną inteligencją. Główne przykłady stosowanych rozwiązań należą do następujących zakresów:
 • wizualizacje na wykresach,
 • metody statystyczne,
 • sieci neuronowe,
 • metody uczenia maszynowego,
 • metody ewolucyjne,
 • logika rozmyta,
 • zbiory przybliżone.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.