Role pomocnicze w programie (MSP) Przekierowano ze strony: Eksperci dziedzinowi (MSP) ang. additional governance roles

Role pomocnicze (eksperci dziedzinowi) – dodatkowe role, zazwyczaj uzupełniające rolę Biura Programu, które są powoływane tymczasowo w zależności od potrzeb lub są wykonywane w niepełnym wymiarze czasu, i które dostarczają programowi specjalistycznych kompetencji.

Role te mogą być wypełnione przez osoby specjalnie powołane do tego celu lub też wykorzystywać istniejące w firmie zasoby/funkcje i wykorzystywać je w programie. Najczęściej powoływane role pomocnicze to:
  • specjalista do spraw ryzyka - wspiera zarządzanie ryzykiem w programie,
  • księgowy, finansista - pomaga zarządzać budżetem programu, monitoruje budżety projektów, wspomaga zespół przy budowie uzasadnienia biznesowego,
  • architekci - specjaliści z różnych obszarów (architektura korporacyjna, techniczna, IT, organizacja procy, procesy biznesowe itd.), którzy współdziałają przy tworzeniu modelu docelowego oraz pomagają zachować spójność programu,
  • zarządzający realizacją korzyści - zapewniaa nadzór i przeglądy dla poszczególnych profili korzyści zidentyfikowanych w programie,
  • specjaliści do spraw zakupów - wspomagają przeprowadzanie postępowań przetargowych prowadzących do wyłonienia dostawców lub zakupów towarów i usług potrzebnych w programie,
  • prawnicy, specjaliści do spraw bezpieczeństwa, BHP, ochrony środowiska, itp.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.