Sprawność (ITIL) Przekierowano ze strony: Efficiency (ITIL) ang. efficiency

Sprawność - miara w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) mówiąca o tym, czy właściwa ilość zasobów została wykorzystana w celu dostarczenia procesu, usługi lub działania. Sprawny proces osiąga swoje cele przy minimalnej ilości czasu, pieniędzy, ludzi i innych zasobów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.