Skuteczność (ITIL) Przekierowano ze strony: Effectiveness (ITIL) ang. effectiveness

Skuteczność - miara w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług mówiąca o tym, czy cele procesu, usługi lub czynności zostały osiągnięte. Skuteczny proces lub czynność to takie, które osiągają uzgodnione cele.[1]

Zobacz też

Kluczowy wskaźnik wydajności (ang. KPI)

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.