Efektywność pracy

Efektywność pracy - pojęcie z zakresu ekonomii, oznaczające produktywne wykorzystanie czasu pracy w celu osiągnięcia przez organizację jak najwyższych zysków. Jest to stosunek pomiędzy inwestycją, a zwrotem z inwestycji. Dla dobrej efektywności pracy szczególne znaczenie ma szybki dostęp do informacji i sprawna komunikacja między pracownikami.

Spis treści

Mierniki efektywności pracyDo mierników efektywności pracy należą[1]:
  • dla kierowników kontraktów - osiągnięta rentowność zlecenia skorygowana o rentowność planowaną;
  • dla menedżerów łańcucha wartości - osiągnięta rentowność całego łańcucha, skorygowana o dynamikę przychodów oraz kosztów;
  • dla menedżerów zasobów - stopień wykorzystania zasobów oraz rentowność całkowita rozporządzalnych zasobów;
  • dla kierowników działań wspierających - rentowność obliczana jako relacja uzyskanych przychodów z tytułu cen transferowych do wykonania budżetu kosztów.


Wpływ na efektywność pracyNa efektywność pracy wpływ mają takie czynniki jak:
  • motywacyjne oddziaływanie kierownika [2];
  • postawa pracowników;
  • podejście kierownika grupy;
  • Szkolenie pracowników z technik pracy zespołowej.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.