Efekt zakresu (ITIL) ang. economies of scope

Efekt zakresu - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) redukcja kosztów, które są przypisane do usługi informatycznej, poprzez wykorzystanie istniejącego zasobu dla dodatkowego celu. Na przykład, dostarczanie nowych usług informatycznych na istniejącej infrastrukturze IT.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.