Efekt netto (PRINCE2) ang. net effect

Efekt netto - efekt zmaterializowania się tylko i wyłącznie zidentyfikowanych zagrożeń i szans (gdyby je połączyć), w przeciwieństwie do efektów brutto, które uwzględniają wystąpienie wszelkich zagrożeń i szans dla danego działania.

Uwagi

Podczas ewaluacji ryzyka pod uwagę brany jest efekt netto.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.