Ecotax ang. ecological taxation

Podatek ekologiczny - to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska, wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Podatek ekologiczny bywa też używany do osiągania dorażnych celów gospodarczych, np. wzrostu sprzedaży nowych samochodów. W tym kontekście nie ma on nic wspólnego z ekologią[1] i jest często efektem lobbingu grup przemysłowych.

Spis treści

Charakterystyka

Podatek ekologiczny jest świadczeniem pieniężnym, którego podstawą jest jednostka naturalna pewnego zjawiska, które wywiera szczególnie negatywny wpływ na środowisko. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje podatek ekologiczny jako obowiązkową, bezzwrotną płatność na rzecz państwa, która nakładana jest na przedmiot opodatkowania.

RodzajePrzykłady ekopodatków, które mogą zostać wprowadzone w życie lub zwiększone(jeżeli już zostały wprowadzone):
  • od emisji dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych;
  • od produktów importowanych nieposiadających certyfikatów ekologicznych;
  • od surowców pozyskiwany ze środowiska naturalnego, dotyczy przemysłu wydobywczego, energetycznego i leśnego;
  • od przebywania w lesie, wspinaczki wysokogórskiej, łowienia czy też myślistwa;
  • od specyficznych technologii i produktów (określonych szczegółowo w ustawie), które wywierają szczególnie negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego;
  • od unieszkodliwiania ścieków;
  • od gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery;
  • od obniżania wartości terenów inwestycyjnych znajdujących się w pobliżu zakładu produkcyjnego;


Podatek ekologiczny w Polsce

W Polsce wprowadzenie podatku ekologicznego od samochodów osobowych planowane było na rok 2010[2]. Jego wprowadzenie było jednak kontrowersyjne i spowodowało protesty [3] posiadaczy starszych samochodów, co spowodowało, że podjęto decyzję o zakończeniu prac w tym kierunku[4].

Podział

Podatki ekologiczne możemy podzielić na:
  • podatki od energii i paliw, np. podatek "siarkowy", "węglowy", od energii elektrycznej, od paliw lotniczych;
  • inne podatki dotyczące środowiska naturalnego, takie jak: od pojazdów silnikowych czy od opakowań;


W odniesieniu do podatków ekologicznych obowiązują dwie regulacje prawne: ustawa o podatku akcyzowym oraz ustawa o podatku od towarów i usług.

Uwagi

Podatek ekologiczny jest stosowany w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Wysokie stawki opłat ekologicznych występują w krajach skandynawskich. W Danii istnieje nietypowy podatek wodociągowy, za większe zużycie wody przez gospodarstwa domowe. W Norwegii istnieje podatek węglowy i siarkowy. W Norwegii podatkiem objęte jest również paliwo lotnicze. Mocno rozbudowany system podatków ekologicznych występuje w Niemczech, pobierany jest tutaj m.in. podatek od spalania paliw, podatek od zużycia energii elektrycznej.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.