Efekt skali (ITIL) Przekierowano ze strony: Economies of scale (ITIL) ang. economies of scale

Efekt skali - zdefiniowane w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) zmniejszenie średniego kosztu poprzez zwiększenie wykorzystania usługi informatycznej lub zasobów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.