EVM Przekierowano ze strony: Earned value project management ang. earned value management, earned value project management, earned value performance management, EVPM

EVMtechnika zarządzania projektami służąca do planowania, monitorowania oraz sterowania; łącząca w sobie zakres projektu, jego harmonogram oraz potrzebne do jego wykonania zasoby w taki sposób; aby zapewnić obiektywny pomiar wyników i postępów projektu.

Ze względu na fakt, że technika EVM łączy w sobie pomiary różnych komponentów w ramach jednego, zintegrowanego systemu, Earned value management jest w stanie zapewnić dokładne prognozy problemów związanych z wykonaniem projektu i stanowi tym samym istotną pomoc dla kierownictwa projektu.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.