EnterpriseUP Przekierowano ze strony: EUP ang. Enterprise Unified Process, EUP

EnterpriseUP
Framework
Zarządzanie projektami
Logo EnterpriseUP
WłaścicielScott Ambler
RozpowszechnianieAmbysoft Inc.
Powstanie2000 r.
Aktualna wersja2005 r.
Oficjalna strona internetowa
EnterpriseUP - metodyka rozwoju oprogramowanie i procesów programowania wspierająca tworzenie oprogramowanie w sposób zorganizowany i ułożony. EUP jest swoistym rozszerzeniem Rational Unified Process (RUP), lecz w odróżnienie od tego procesu posiada dwie dodatkowe fazy rozwojowe - Produkcji oraz Wycofania.

Spis treści

Rozwój standarduEUP jest rozszerzonym wariantem RUP, stworzonym i opracowanym przez Scotta Amblera oraz Larry'ego Constantine w roku 2000. W roku 2005 prace nad EUP zostały ponowione przez S. Amblera oraz Johna Nalbone'a oraz Michaela Vizdosa. Prace nad EUP wszczęto ze względu na to, aby przezwyciężyć pewne niedobory RUP, a mianowicie brak wsparcia systemowego praz ewentualne wycofania oprogramowanie z produkcji. Z tego powodu dodano do EUP nowe fazy oraz dyscypliny.

Zastosowanie

EUP nie koncentruje się na pojedynczych przypadkach rozwoju oprogramowanie i nie wspiera działań podejmowanych ad hoc, lecz jest metodyką osadzoną głęboko w całym cyklu życia systemów, technologii informatycznych firmy czy wszelkich procesach biznesowych organizacji. Ponadto stara się koncentrować na zagadnieniach software'owych z punktu widzenia klienta.

Aby spełnić oczekiwania EUP obejmuje:
 • rozwój iteracyjny
 • zarządzanie wymaganiami
 • wiarygodną architekturę
 • modelowanie
 • ustawiczną kontrolę jakości
 • zarządzanie zmianą
 • rozwój poprzez współpracę
 • rozwój dalekowzroczny
 • zarządzanie ryzykiem


Opis

Podobnie jak RUP posiada EnterpriseUP następujące fazy:
 • Faza rozpoczęcia (ang. inception) - określenie projektu. Zespół projektowy określa czy dany projekt jest wart realizacji oraz jakie zasoby będą do tego potrzebne.
 • Faza opracowania (ang. elaboration) - architektura oraz wymagana zasoby zostają ponownie oszacowane, określone, a następnie programiści szacują koszta.
 • Faza konstrukcji (ang. construction) - projekt zostaje zrealizowany: oprogramowanie jest tworzone i testowane.
 • Faza przekazania systemu (ang. transition) - oprogramowanie zostaje oddane do użytku a ewentualne poprawki i aktualizacje są wprowadzane po wstępnej ocenie użytkowników.


EUP w odróżnieniu od RUP posiada jeszcze dwie dodatkowe fazy:
 • Faza produkcji (ang. production) - oprogramowanie jest nadal przydatne praz produktywne dla klientów. Programiści cały czas czuwają aby produkt dalej się rozwijał w różnych systemach a personel pomocniczy stale oferuje pomoc użytkownikom.
 • Faza wycofania (ang. retirement) - oprogramowanie zostaje wycofane z produkcji. Produkt zostaje albo zamieniony na nowy albo personel techniczny nie wspiera już jego rozwoju. Faza ta obejmuje następujące aktywności:
  • wszechstronna analiza działających systemów w celu znalezienia powiązań z innymi
  • aktualizacja działających systemów, aby nie starały się już korzystać z opcji programy wycofanego z użycia
  • aktualizacja starych baz danych
  • archiwizacja danych, utrzymywanych przez wycofany program
  • zarządzanie konfiguracją systemu w taki sposób, aby istniała możliwość ponownej instalacji wycofane oprogramowanie jeśli zajdzie taka konieczność


W przypadku dyscyplin EUP obejmuje, oprócz tych opisanych w RUP także:

Zobacz też

Bibliografia

EnterpriseUP, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.