ESCM Przekierowano ze strony: ESourcing Capability Model ang. eSourcing Capability Model

eSCM
Model dojrzałości
Sourcing IT
Logo eSCM
WłaścicielITSqc
RozpowszechnianieITSqc
Powstanie2006 r.
Aktualna wersjav. 1.11 (2010 r.)
CertyfikacjaITSqc
SpołecznośćeSCM User Groups
Oficjalna strona internetowa


eSCM - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu w celu udoskonalenia relacji między dostawcami usług IT i ich klientami. Usługi te mogą być bardzo różne: outsourcing IT, hosting, rozwój i utrzymanie aplikacji, usługi sieciowe, outsourcing procesów biznesowych (ang. business process outsourcing). eSCM składa się z dwóch komplementarnych części: ESCM-SP zawiera wskazania dla dostawców usług, natomiast ESCM-CL ich klientom. Oba te modele są spójne i symetryczne prezentując relacje między klientem, a dostawcą usług z ich własnej perspektywy. Stanowi to zarówno mocną stronę, jak i unikalność tego modelu. eSCM jest modelem z grupy tzw. najlepszych praktyk.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.