Model eSCM-SP (ITIL) Przekierowano ze strony: ESCM-SP (ITIL) ang. eSourcing Capability Model for Service Providers, eSCM-SP

Model eSCM-SP - metodyka w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) pomagająca dostawcom usług informatycznych w rozwijaniu swoich możliwości z zakresu zarządzania usługami z perspektywy modelu źródeł świadczenia usług. Model eSCM-SP został opracowany na Uniwersytecie Carnegie Mellon w USA.[1]

Obszerniejszy opis w artykule ESCM-SP.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.