Eclipse Process Framework Przekierowano ze strony: EPFEclipse Process Framework (EPF) - projekt o otwartym kodzie źródłowym (open source) zarządzany przez fundację Eclipse Foundation. W nadrzędnym projekcie Eclipse ulokowany on jest w głównej kategorii czyli Eclipse Technology Project.

Spis treści

Opis standardu

Dzięki EPF Composer można stworzyć własny proces rozwoju oprogramowania, poprzez ukształtowanie go w pewien określony sposób za pomocą wcześniej zdefiniowanego schematu. Ten schemat jest ewolucją specyfikacji SPEM 1.1 OMG zwaną także metodą Unified Architecture (UMA). Najważniejsze części UMA zostały zaadaptowane w ostatniej aktualizacji SPEM, SPEM 2.014. EPF ma na celu w pełni wspierać ostateczną wersję SPEM 2.0 w najbliższej przyszłości. UMA i SPEM wspierają tymczasem organizację w zarządzaniu dużą ilością opisów metod rozwoju i procesów. Metody i procesy nie muszą być oczywiście ograniczone do inżynierii programowania, ale mogą obejmować również inne obszary projektowania i prac inżynieryjnych, takich jak mechanika, transformacja gospodarcza, cykle sprzedaży.

Zastosowanie

Projekt ma dwa cele:
  • zapewnienie rozszerzalnego szablonu oraz narzędzi dla inżynierii oprogramowania, budowania metod i procesów, zarządzanie biblioteką metodyki, konfigurowania i publikowania procesów
  • zapewnienie przykładowych, rozszerzalnych procesów dla inżynierii oprogramowania wspierających iteracyjne, zwinne (agile) i przyrostowe wytwarzanie oprogramowania, aplikowalnych dla szerokiego zbioru platform i aplikacji


W EPF zawarto definicję procesu OpenUP/Basic - wersję większego procesu Open Unified Process, przystosowaną do małych projektów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.