E-learning

E-learning
Metoda
nauczanie


E-learning - metoda nauczania, która wykorzystuje sieci komputerowe oraz Internet do przekazywania wiedzy. Charakterystyczną cechą takiej formy nauki jest możliwość ukończenia kursu lub szkolenia na odległość. Nie istnieje konieczność obecności w sali wykładowej. Dydaktykę wspiera się komputerami osobistymi oraz Internetem. E-learning może być wykorzystywany przez firmy i organizacje w celu udostępniania informacji oraz przeprowadzania szkoleń zarówno pracowników jak i klientów.

Spis treści

Skuteczne nauczanie onlineNauczanie online staje się coraz bardziej popularne, jednak aby było skuteczne, powinno zostać odpowiednio zaplanowane i zorganizowane, co oznacza m.in.

  • znajomość kursantów;
  • ustalenie jasno zdefiniowanych celów kursu;
  • zapoznanie kursantów z celami kursu;
  • przedstawienie wymagań sprzętowych, w przypadku wykorzystywania plików audio;
  • zapewnienie odpowiedniego układu graficznego kursu, ułatwiającego nawigację po stronie oraz naukę;
  • wprowadzenie podziału zadań między nauczycielami oraz uczestnikami kursu;
  • dostarczenie narzędzi, umożliwiających ocenę kursantów;
  • umożliwienie poszerzania podstawowego zakresu kursu, np. przez zamieszczenie listy linków;
  • zapewnianie stałych aktualizacji;
  • zapewnienie stałego wsparcia technicznego dla nauczycieli i kursantów.


Techniki komunikacyjne używane w e-learninguW e-learningu używa się dwóch podstawowych technik komunikacji, które mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie:

  • komunikacja asynchroniczna - wykorzystuje m.in. blogi, artykuły z Wikipedii i fora dyskusyjne. Dzięki temu uczestnicy kursu mogą włączyć się w proces wymiany informacji niezależnie od tego, czy inni kursanci również mogą w danej chwili zaangażować się w ten proces;
  • komunikacja synchroniczna - wykorzystuje m.in. skype'a i czat. Oznacza to, że kursanci uczestniczą w procesie wymiany informacji w tym samym czasie.


Podejścia pedagogiczne do e-learninguWarto pamiętać o elementach pedagogicznych, dzięki którym łatwiej jest wybrać formę jednostki lekcyjnej (quiz, lekcja, dyskusja na forum). Istnieją różne podejścia pedagogiczne, które można wykorzystać w stosunku do nauczania online, m.in.:

  • pedagogika społeczno-konstruktywistyczna - zakłada wykorzystywanie blogów, artykułów Wikipedii, zbiorowych projektów internetowych, itp.
  • Model Pięciostopniowy autorstwa Gilly Salmon - zakłada wykorzystywanie forów dyskusyjnych;
  • kognitywizm - skupia się na działaniu mózgu oraz na procesie kognitywnym;
  • emocjonalizm - skupienie uwagi na emocjonalnych aspektach nauki, takich jak motywacja;
  • behawioryzm - skupia się na umiejętnościach i behawioralnych rezultatach uczenia się (zakłada m.in. odgrywanie ról);
  • kontekstualizm - skupia się na aspektach środowiskowych i społecznych, stymulujących naukę (np. kontakty międzyludzkie).


System ocenianiaSystem oceniania w e-learningu nazywa się najczęściej wspomaganym komputerowo systemem oceny (ang. Computer-aided Assessment), rzadziej natomiast e-oceną. Najbardziej popularnymi sposobami oceniania są komputerowe testy wielokrotnego wyboru, quizy, itp. Oprogramowanie, służące do opracowania takich zadań jest zwykle łatwe w obsłudze.

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.