E-kształcenie

E-kształcenie - kształcenie odbywające się w środowisku zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej najważniejsze funkcje i działania były wykonywane przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji, współpracy oraz zarządzania wiedzą. Rodzaj, ilość, częstotliwość i metodyka użycia elektronicznych środków może być różna, jednak kryterium ich doboru stanowi optymalizacja jakości procesu kształcenia.

UwagiE-kształcenie jest pojęciem spokrewnionym z E-learningiem, jednak ze względu na bardzo rozmyty zakres znaczeniowy polskiej adaptacji terminu e-learning, trudno ustalić dokładną relację między nimi.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.