Dziennik Projektu (PRINCE2) ang. Daily Log

Dziennik Projektu (ed.2005 Dziennik) - nieformalne repozytorium wykorzystywane do zapisywania problemów i obaw, które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. W dzienniku zapisywane są wymagane działania lub ważne wydarzenia, których nie uwzględniają inne dokumenty PRINCE2. Jest rodzajem "pamiętnika" Kierownika Projektu lub Kierownika Zespołu.[1]

Skład

 • data zapisu,
 • działanie lub komentarz,
 • osoba odpowiedzialna,
 • termin realizacji,
 • rezultat.


==Pochodzenie===

Kryteria jakości

 • Wpisy są zrozumiałe także po pewnym czasie.
 • Wszystkie informacje o trwałym charakterze są przenoszone w formie odpowiednich zapisów.
 • Data, osoba i termin realizacji sa zawsze wpisane.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.