Działanie (PRINCE2) ang. activity

Działanie - proces, funkcja lub zadanie trwające przez jakiś czas, które ma rozpoznawalny wynik i jest zarządzane. Działania są zwykle definiowane jako część procesów lub planów.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.