Czynność (ITIL) Przekierowano ze strony: Działanie (ITIL) ang. activity

Czynność (działanie) - zestaw czynności zaprojektowanych w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Czynności są zazwyczaj definiowane w procesach i planach, a dokumentowane są w procedurach ITIL.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.