Dystrybucja pozasklepowa

Dystrybucja pozasklepowa - rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

Pomimo tego, że około 97% sprzedaży jest prowadzona za pośrednictwem sklepowym, sprzedaż pozasklepowa rozwija się szybciej. Taka tendencja wynika z coraz większej chęci detalistów do utrzymywania bliższych kontaktów ze swoimi klientami.

RodzajeDystrybucja pozasklepowa obejmuje:
 • Sprzedaż bezpośrednia:
  • Komiwojażerstwo - sprzedawcy przyjmują w komis produkty lub próbki produktów które chcą sprzedać konsumentom lub drobnym sklepom. Zazwyczaj w ten sposób sprzedawane są produkty, które nie cieszą się wielką popularnością nabywców;
  • Dystrybucja sieciowa - jest pewną odmianą komiwojażerstwa. Każdy członek sieci werbuje nowych członków, którym sprzedaje produkty najczęściej w ich mieszkaniach, miejscu pracy lub w innych miejscach publicznych, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Sprzedaż ta wymaga prezentacji i udzielenia informacji przez profesjonalnych sprzedawców zwanych agentami, akwizytorami, konsultantami, dystrybutorami, przedstawicielami. Wynagrodzeniem sprzedawców jest marża lub prowizja od zrealizowanej sprzedaży, a niekiedy także premia za rekrutację lub organizację sieci sprzedaży bezpośredniej.
 • Sprzedaż automatyczna:
  • Automaty sprzedażowe - Automaty sprzedażowe umożliwiają dokonywanie zakupów w ciągu całej doby i są lokalizowane w szkołach, na dworcach, w szpitalach i w domach opieki społecznej.
 • Sprzedaż wysyłkowa:
  • Sprzedaż na zamówienie pocztowe i telefoniczne - polega na wysyłaniu listów, reklam, folderów, wideokaset, płyt CD, DVD do potencjalnych, specjalnie wybranych z listy adresowej osób w celu uzyskania od nich zamówienia. Zamówienia realizowane są w formie przesyłki, a zapłata regulowana jest czekiem lub kartą kredytową. Czasem nawiązywany jest kontakt telefoniczny z osobami ujętymi w książce telefonicznej lub na listach sporządzonych przez przedsiębiorstwo z dotychczasowych nabywców. Sprzedaż na zamówienie telefoniczne i pocztowe uzupełnia sprzedaż prowadzoną przez lokalne sklepy detaliczne, którym nie opłaca się prowadzić sprzedaży produktów kupowanych przez niewielu nabywców;
  • Sprzedaż za pośrednictwem katalogów - ten rodzaj sprzedaży prowadzą duże przedsiębiorstwa handlu wysyłkowego. Pocztą wysyłają one katalogi do wybranych klientów lub udostępniają im dostęp do katalogów w wyselekcjonowanych sklepach. Sprzedaż wysyłkowa jest atrakcyjną formą zakupu dla ludzi aktywnych zawodowo, posiadających mało czasu na tradycyjne rozumiane zakupy;
  • Sprzedaż za pomocą komputera i telewizora - umożliwia ona nabywcom zobaczenie dobra lub ofertę usługi na ekranie telewizyjnym lub komputerowym i następnie złożenie zamówienia za pośrednictwem Internetu. Telewizyjne zakupy umożliwiają nabywcom zobaczenia na ekranie, jak wygląda i funkcjonuje produkt;
  • Domy sprzedaży wysyłkowej - realizują zamówienia pocztowe. Oferują one wąski asortyment produktów o wysokiej jakości, których pojedyncze egzemplarze są prezentowane w salonie lub na zdjęciach katalogowych.
 • Handel elektroniczny (e-commerce, handel on-line, handel wirtualny) - polega na zakupie i sprzedaży towarów i usług za pomocą sieci komputerowej. Szybkie upowszechnienie się Internetu doprowadziło do wyróżnienia tradycyjnego handlu elektronicznego, w którym sieć jest tylko sposobem przesyłania danych oraz handlu internetowego, w którym sieć staje się rynkiem.
  • Sklep internetowy - to określony adres w sieci WWW, który odnosi się do specjalnie przygotowanej witryny prezentującej spis oferowanych produktów, ich opis, ceny oraz umożliwiającej dokonanie zakupu za pośrednictwem zawartym na niej kwestionariuszy zakupowych.


Bibliografia

 • J. Altkorn: Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004
 • E. Michalski: Marketing - podręcznik akademicki wyd. PWN, Warszawa 2003
 • Krzysztof Kulasa: Dystrybucja pozasklepowa, Encyklopedia zarządzania
 • Dystrybucja pozasklepowa, edukateria.pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.