Dystrybucja poprzez hurtowników

Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producentów dystrybucji pośrednikom zwanym hurtownikami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towarami do dużej grupy detalistów. Wykorzystanie hurtowników ułatwia wejście producenta na rynek i zmniejsza jego ryzyko sprzedaży.

Hurtownicy stanowią również ważne źródło informacji, pomagają w promocji oraz w kreowaniu marki produktów. Obecność hurtowników w kanałach dystrybucji ułatwia detalistom dostęp do towarów, zmniejsza ilość kontaktów handlowych, zwalnia producentów od kosztów magazynowania. Korzyści z działalności hurtowników czerpią również detaliści, otrzymując np. upusty lub kredyty transakcyjne.

Podział hurtownikówHurtowników można sklasyfikować ze względu na zakres pełnionych funkcji:
 • Hurtownicy realizujący szeroki zakres funkcji hurtowych:
  • hurtownicy wielobranżowi (uniwersalni) - gromadzą produkty należące do wielu branż w celu ich sprzedaży;
  • hurtownicy branżowi - jedna branża (np. TV, odzież męska);
  • hurtownicy wyspecjalizowani - sprzedający konkretne produkty konkretnym klientom;
  • hurtownicy działający na rynku dóbr inwestycyjnych (surowców, maszyn, narzędzi i in.) - zwani dystrybutorami;
  • hurtownicy działający na rynku płodów rolnych - skup płodów rolnych na własny rachunek i ryzyko a następnie sprzedaż przedsiębiorstwom przetwórczym.
 • Hurtownicy pełniący ograniczony zakres funkcji:
  • hurtownicy organizujący Tranzyt rozliczany (pół-hurtownicy) - pośredniczą w transakcji między producentami i detalistami; nie gromadzą i nie przechowują produktów, producent sam przesyła produkt;
  • hurtownicy typu cash and carry - gromadzą zapasy i sprzedają za gotówkę (np. właścicielom sklepów, punktów gastronomicznych);
  • hurtownicy dowożący towar samochodami (towary nietrwałe) np. do małych sklepów spożywczych, szpitali, hoteli itp.;
  • drop shippers - ponoszą odpowiedzialność za towar od momentu przyjęcia zamówienia do momentu dostawy klientowi (duże ładunki np. węgiel, drewno);
  • hurtownicy typu rack jobbers - zajmują się artykułami nieżywnościowymi (w sklepach spożywczych i aptekach), wysyłają dostawy do sklepów, a przedstawiciele odpowiadający za dostawę pomagają w ekspozycji towaru i kontrolę stanu zapasów;
  • spółdzielnie producentów - skupują produkty rolne i sprzedają na rynku lokalnym;
  • hurtownie wysyłkowe - wysyłają katalogi z ofertami do klientów (np. biżuteria, kosmetyki).


Bibliografia

 • Łukasz Karcz: Dystrybucja poprzez hurtowników, Encyklopedia zarządzania
 • J. Altkorn: Podstawy marketingu, Instytut Marketingu Kraków 2004
 • P. Kotler: Marketing, Wydawnictwo Rebis,Poznań 2005
 • J-J. Lambin: Strategiczne zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.