Dystrybucja masowa

Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych.

Dystrybucja masowa jest strategią klasyczną, stosowaną głównie na rynku dóbr codziennego użytku. Wykorzystywana jest zarówno przez mało znane firmy, starające się konkurować za pomocą niskiej ceny, jak i przez wytwórców produktów markowych.

Produkty nieskomplikowane, standardowe, o niskich cenach, często i powszechnie używane (np. większość artykułów spożywczych), rozprowadzane są zwykle poprzez pośrednie kanały dystrybucji. Ich nabywcy są bardzo liczni i rozproszeni przestrzennie, wiec dotarcie do nich wymaga użycia pośrednich, długich i szerokich kanałów zbytu. Im dłuższy kanał i większa liczba pośredników, tym większy rynek może opanować producent. Dostępność tych produktów w miejscu i czasie dogodnym dla nabywców przesądza o wielkości sprzedaży osiągniętej przez producenta.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.