Dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa
metoda
rozwiązywanie problemu
Rozpowszechnianieogólnodostępna


Dyskusja panelowa - metoda wymiany poglądów i poszukiwania rozwiązania problemu w drodze rozmów. Charakterystyczną cechą dyskusji panelowej jest istnienie dwóch gremiów:
  • dyskutującego, czyli panelu, składającego się z ekspertów, przedstawicieli grup interesów lub uczestników, którzy specjalnie przygotowują się na dyskusję;
  • gremium słuchającego, uczącego się, nazywanym audytorium.


W panelu dyskusyjnym często uczestniczy również moderator, którego głównym zadaniem jest udzielanie głosu panelistom oraz pilnowanie czasu wypowiedzi. Poza tym moderator wita i przedstawia uczestników dyskusji, przedstawia temat przewodni, a także wyjaśnia przebieg i zasady dyskusji.

Spis treści

Przebieg dyskusji panelowejMożna wyróżnić dwie części dyskusji panelowej:

  • dyskusja panelu, która może być prowadzona na dwa sposoby. Każdy panelista ma do dyspozycji określony czas (kilka lub kilkanaście minut) na przedstawienie swojego zdania albo wszyscy paneliści dyskutują w swobodny sposób, odnosząc się do swoich wypowiedzi. Bardzo ważną kwestią podczas dyskusji panelu jest to, aby paneliści prezentowali różnorodne, a nawet kontrowersyjne opinie.
  • dyskusja uczestników - w tej części uczestnicy mają okazję do zadawania pytań, komentować poprzednie wystąpienia i wygłaszać własne opinie. Na tym etapie moderator udziela głosu publiczności, umożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, a na zakończenie podsumowuje wszystko, co zostało powiedziane.


Warto zaznaczyć, że dyskusja panelowa nie powinna kończyć się żadnym ostatecznym wnioskiem albo osądem. Każdy z uczestników powinien mieć poczucie, że jego zdanie miało znaczenie podczas dyskusji.

OrganizacjaZwykle głównym ograniczeniem ilości uczestników jest wielkość sali. W zależności od tego, jak duża jest sala, wypowiedzi osób, uczestniczących w dyskusji mogą być wzmacniane za pomocą mikrofonów. Zazwyczaj podczas dyskusji panelowej planuje się przerwę, podczas której uczestnicy dyskusji mogą wymienić się poglądami, komentować usłyszane opinie, oceniać. Zdarza się, że zarówno na zakończenie, jak i na rozpoczęcie dyskusji panelowej, uczestnicy są zapraszani na poczęstunek, aby mogli się poznać i wspólnie zgłębić temat przewodni dyskusji panelowej.

CeleDyskusja panelowa ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju nauki. Dzięki udziałowi ekspertów, dyskusja ma dużą wartość merytoryczną. Jest oparta na liczbach, faktach i doświadczeniach osobistych. Paneliści przygotowują się wcześniej do udziału w takim spotkaniu, co sprawia, że jest mała szansa na odbieganie od tematu przewodniego. Wypowiedzi ekspertów pozwalają audytorium poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Szczególnie wartościowe są panele dyskusyjne, w których uczestniczą osoby umiejące się wypowiadać i reprezentujące różne poglądy.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.