Dyskusja aktywizująca

Dyskusja aktywizująca - technika szkoleniowa, która nie tylko daje uczestnikom możliwość uczenia się od siebie wzajemnie i inspirowania siebie nawzajem, ale zwiększa również zaangażowanie całej grupy. Dyskusja aktywizująca charakteryzuje się dwoma założeniami:
  • każdy uczestnik przynajmniej jeden raz zabiera głos (nawet jeśli jego wypowiedź miałaby ograniczyć się do powiedzenia tego, co już zostało powiedziane);
  • żaden uczestnik nie może odezwać się ponownie, dopóki wszyscy nie zabiorą głosu.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.