Kierownik programu (MSP) Przekierowano ze strony: Dyrektor programu (MSP) ang. programme manager

Kierownik programu (dyrektor programu) – rola, która przewodzi i zarządza programem od jego ustanowienia, poprzez dostarczanie organizacji nowego potencjału i realizowanie korzyści, aż do zamknięcia programu. Osoba mianowana do tej roli powinna posiadać bardzo dobre umiejętności interpersonalne, przywódcze i menedżerskie a także ogólną wiedzę na temat metod zarządzania programami i projektami, planowania i kontroli przedsięwzięć, budżetowania oraz zarządzania ryzykiem.

Spis treści

Odpowiedzialność Kierownika programu

Kierownik programu podlega i raportuje do Właściciela Programu.

Kierownik programu odpowiada przede wszystkim za:

Obowiązki Kierownika programu

Ogólna lista obowiązków kierownika programu to:
 • codzienne zarządzanie operacyjne programem do momentu zamknięcia programu
 • codzienne reprezentowanie Właściciela Programu zapewniające skuteczne dostarczanie nowego potencjału,
 • planowanie i projektowanie programu oraz aktywne monitorowanie jego ogólnych postępów,
 • rozwiązywanie zagadnień oraz inicjowanie działań korygujących, jeżeli są potrzebne
 • Określenie i wprowadzenie w życie ładu programu
 • efektywne koordynowanie projektów i zarządzanie powiązaniami pomiędzy projektami,
 • zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie kwestii związanych z zagrożeniami oraz zagadnieniami, które mogą wystąpić,
 • utrzymanie integralności i spójności programu, utrzymywanie środowiska wspierającego poszczególne projekty,
 • zarządzanie budżetem programu, monitorowanie wydatków i kosztów w kontekście korzyści uzyskiwanych w miarę postępowania programu,
 • wsparcie przy pozyskiwaniu osób do zespołów projektowych,
 • zapewnienie spójności architektury programu,
 • zapewnianie, że nowe produkty lub usługi, które budują projekty, są dostarczone na czas i w zaplanowanym budżecie, odznaczają się wymaganą jakością i spełniają wymagania programu,
 • zapewnianie maksymalnej sprawności w przydzielaniu zasobów i umiejętności, którte są noiezbędne do realizacji dossier projektów
 • zarządzanie zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami,
 • zarządzanie komunikacją z interesariuszami,
 • uruchamianie dodatkowych działań lub podejmowanie decyzji, we wszystkich przypadkach, gdy pojawiają się luki lub problemy w programie,
 • regularne raportowanie do Właściciela Programu postępów w realizacji programu.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.