Dyplomowany Zarządca Nieruchomości ang. Certified Property Manager, CPM

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – tytuł nadawany przez Institute of Real Estate Management (w Polsce przez polski oddział IREM) zarządcom nieruchomości, którzy spełnią określone przez ww. instytut kryteria.

Spis treści

Wymagania formalne

Aby przyjąć tytuł CPM, kandydat musi przystąpić do IREM, co kosztuje około 500 dolarów rocznie, a także dołączyć do lokalnego oddziału IREM w mieście, w którym mieszka. Istnieje również opłata za możliwość kandydowania do CMP.

Dodatkowo, aby zostać dyplomowanym zarządca nieruchomości, kandydat musi przejść około dziesięciu kursów wymaganych przez IREM. Tematyka kursów to m.in.: marketing, human resources, zarządzanie własnością, etyka. Powinien również zrealizować plan zarządzania budynkiem. Większość kursów może odbyć się w klasach, przez internet bądź w domu. IREM sprawdza również Doświadczenie kandydata i wymaga trzech referencji zawodowych.

Kryteria decydujące o przyznaniu tytułu zostały, w założeniach IREM, zaprojektowane tak, by wyróżnić nim zarządców cechujących się wysokim poziomem wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi lub komercyjnymi oraz posiadających znaczące Doświadczenie w zawodzie. Aktualnie tytuł CPM posiada ponad 8600 osób na świecie, w tym 19 w Polsce.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Informacje o tytule w serwisie IREM Polska

Institute of Real Estate Management

Bibliografia

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości, Wikipedia pl

Certified Property Manager, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.