Analiza Du Ponta Przekierowano ze strony: Dupont identity ang. DuPont analysis, dupont identity, DuPont equation, DuPont Model, DuPont method

Analiza Du Ponta (model Du Ponta, piramida Du Ponta) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Łączy ona wyniki z bilansu i rachunku zysków i strat ze wskaźnikową analizą finansową.

Model Du Ponta

Spis treści

OpisAnaliza Du Ponta wywarła ogromny wpływ na poglądy ekonomistów i nadal zajmuje ważne miejsce w arsenale metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W Piramidzie Du Ponta główną rolę w controllingu finansowym odgrywają trzy relacje:Dzięki tym trzem wskaźnikom możliwe jest dokonywanie porównań przedsiębiorstw niezależnie od rodzaju działalności. Porównania te ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących inwestycji, produkcji, alokacji kapitału czy realizowanych usług.

Najważniejszym wskaźnikiem jest Stopa Zwrotu z Kapitału Własnego (ROE):

ROE = zysk netto / kapitał własny


Współczynnik ROE najbardziej interesuje akcjonariuszy, gdyż wyraża oprocentowanie kapitału wniesionego przez nich. Jest on miernikiem efektywności wykorzystania kapitału ulokowanego w danym przedsiębiorstwie. Na ROE wpływają trzy czynniki:
  1. Efektywność operacyjna (wyrażona marżą zysków),
  2. Efektywność wykorzystania aktywów (wyrażona rotacją aktywów ogółem),
  3. Dźwignia finansowa (wyrażona przez mnożnik kapitału własnego).


Zastosowanie

Analiza Du Ponta:
  • pozwala zrozumieć, z czego wynika zyskowność przedsiębiorstwa,
  • umożliwia porównywanie między sobą różnych inwestycji,
  • umożliwia zestawianie firm w danej branży w celu porównania sposobów, w jaki osiągają one zwrot z aktywów,
  • pozwala na obserwowanie zmian w czasie, zwłaszcza struktury ROE w celu wykrycia i eliminacji niekorzystnych tendencji,
  • jest doskonałym narzędziem edukacyjnym, pokazującym pracownikom jakie elementy wpływają na zyskowność przedsiębiorstwa, dzięki czemu łatwiej jest przedstawić im sposoby w jakie oni sami mogą pozytywnie wpłynąć na osiągane wyniki.


Zobacz też

Kompleksowa ocena rentowności

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.