Druga linia wsparcia (ITIL) ang. second-line support

Druga linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) drugi poziom w hierarchii grup wsparcia, zaangażowany w rozwiązywanie incydentów oraz badanie i diagnozowanie problemów. Każdy poziom zawiera bardziej specjalistyczne umiejętności lub dysponuje większą ilością czasu lub/i zasobów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.