Czynnik wpływający (ITIL) Przekierowano ze strony: Driver (ITIL) ang. driver

Czynnik wpływający - coś, co wpływa na strategię, cele i wymagania, na przykład nowe przepisy lub działania konkurentów.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.