Dozowanie oprogramowania ang. software metering

Dozowanie oprogramowania (licznikowanie oprogramowania) – ograniczanie liczby użytkowników uruchamiających dane oprogramowanie z centralnego miejsca na serwerze, wynikające z umowy licencyjnej.

Zobacz też

Bibliografia

Dozowanie oprogramowania, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.