Dostosowanie PRINCE2 ang. tailoring PRINCE2

Dostosowanie PRINCE2 - właściwe wykorzystanie PRINCE2 w odniesieniu do danego projektu, polegające na zapewnieniu prawidłowego poziomu planowania, kontroli, ładu oraz na zastosowaniu procesów i tematów.[1]

Uwagi

Dla rozróżnienia przyjęcie metodyki PRINCE2 w całej organizacji jest nazywane wdrożeniem.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.