Dostawca usług informatycznych (ITIL) ang. IT service provider

Dostawca usług informatycznych - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) dostawca usług, który świadczy usługi informatyczne dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.